Kancelaria Prawna Adwokat Dariusz Kawalec


Ceglana 4, 40-514 Katowice

513 163 703

O mnie

Adwokat Dariusz Kawalec

Od czerwca 2010 roku jestem adwokatem Izby Adwokackiej w Katowicach.  Z uwagi na moją wcześniejszą drogę zawodową moja Kancelaria specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej i reprezentacji stron w sprawach karnych i karno-skarbowych (na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed Sądem I i II instancji), a także z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym w przedmiocie udzielania zgody na odbywanie kary w Systemie  Dozoru Elektronicznego.

Przed rozpoczęciem praktyki adwokackiej wykonywałem zawód prokuratora, wykonując obowiązki służbowe w następujących jednostkach:

– 09.1994-08.1996 aplikant Prokuratury Rejonowej w Katowicach

– 09.1996-06.1998 asesor Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej

– 07.1998-12.2000 prokurator Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej

– 01.01.2001-05.2007 prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach /na delegacji w Wydziale Śledczym tej Prokuratury już od 08.1999/

– 05.2007-05.2010 prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni p-ko Narodowi Polskiemu IPN w Katowicach.

adwokat dariusz kawalec katowice

Pracując w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach pełniłem funkcję Kierownika Działu d/s Przestępczości Gospodarczej w Wydziale Śledczym, wykonując na tym stanowisku jednocześnie obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału.

Prowadziłem wówczas i nadzorowałem postępowania z zakresu zorganizowanej przestępczości gospodarczej i kryminalnej. Były to m.in. postępowania dotyczące wyłudzeń podatku VAT (tzw. śledztwa paliwowe, złomowe i inne), śledztwa dotyczące zdarzeń korupcyjnych, oszustw, kradzieży pojazdów oraz p-ko życiu i zdrowiu. Wśród tych śledztw były takie jak: 

– w przedmiocie katastrofy budowlanej polegającej na zawaleniu się hali wystawowej,

– w przedmiocie nieprawidłowości przy zatrzymaniu prezesa zarządu Spółki Orlen S.A., przy którym to postępowaniu miała miejsce ścisła współpraca z pracującą równocześnie Sejmową Komisją Śledczą

– w przedmiocie seryjnych zabójstw na terenie Śląska i woj. świętokrzyskiego.

 

16 lat jako Prokurator
14 lat jako Adwokat

Zakres usług

Sprawy karne
sprawy karno-skarbowe
sprawy karne wykonawcze

(w tym w przedmiocie udzielania zgody na odbywanie kary w Systemie Dozoru Elektronicznego).

Telefon
LUB

Skorzystaj z formularza